Danh mục sản phẩm

Sản phẩm bán chạy

Sale!

Béc phun mưa cánh đập - chỉnh góc

Taiwan K-130A

27.000  18.000 
Sale!

Béc phun mưa cánh đập - chỉnh góc

Taiwan K-1602G

30.000  25.000 
Sale!

Béc phun mưa cánh đập - chỉnh góc

Aladin-121G

25.000  16.000 
Sale!

Béc phun mưa cánh đập - chỉnh góc

Aladin-121Y

25.000  16.000 
Sale!

Béc phun mưa cánh đập - chỉnh góc

Taiwan K-130

27.000  18.000 
Sale!

Béc phun mưa cánh đập - chỉnh góc

Aladin-121B

25.000  16.000 
Sale!

Phụ kiện trung tâm hệ thống tưới

KT-1

200.000  150.000 
Sale!

Béc phun mưa cánh đập - chỉnh góc

Taiwan K-121G

27.000  18.000 
Sale!

Béc phun mưa cánh đập - chỉnh góc

Aladin-121G

25.000  16.000 
Sale!

Béc phun mưa cánh đập - chỉnh góc

Aladin-121Y

25.000  16.000 

Béc nhỏ giọt - Các loại béc tưới gốc

Béc nhỏ giọt bù áp 4 lít/ h

Béc nhỏ giọt - Các loại béc tưới gốc

Béc tưới phun 8 tia – Không chân

Sale!

Phụ kiện trung tâm hệ thống tưới

KT-1

200.000  150.000 

Các loại dây - ống - co - T - nối...

Ống HDPE 50m

Các loại dây - ống - co - T - nối...

Ống lưới PVC

Tin tức mới