fbpx

Béc tưới nhỏ giọt bù áp lưu lượng 12 lít/h

Ứng dụng: Tưới các loại cây ăn quả trong các địa hình đồi núi không đông đều giúp ổn định lưu lượng tưới tất cả các đầu tưới nhỏ giọt.

Kết hợp với que cắm nhỏ giọt để tưới các loại cây trồng trong chậu, bịch, trong nhà kính…khi độ dài dây tưới lớn.

Có nhiều loại với nhiều mức lưu lượng : 2l/h – 4l/h – 8l/h – 12l/h …

0908 635 994