fbpx

Béc tưới phun 8 tia – Không chân

Béc tưới phun 8 tia chuyên tưới cây ăn trái, cây công nghiệp, cây nông nghiệp, cây bụi, tưới cảnh quan, vườn sân thượng…

– Áp suất hoạt động: 1 bar
– Bán kính phun khi đủ áp lực 30cm
– Lưu lượng: 0 – 70 lít/giờ

0908 635 994