fbpx

Bộ tưới nhỏ giọt bù áp 4 que cắm

Que tưới chiều dài 10 cm, chiều rông 0.6cm.
Kích thước ống nối: 3/5 mm
Chiều dài ống nối : 50cm
Lưu lượng: 1-2 L/H / 1 que tưới

Chân kết nối của đầu tưới bù áp: 4mm, đục lỗ 3mm.

0908 635 994