Simple Sale Slider

Sale!

Béc phun mưa cánh đập - chỉnh góc

Taiwan K-130A

27.000  18.000 
Sale!

Béc phun mưa cánh đập - chỉnh góc

Taiwan K-1602G

30.000  25.000 
Sale!

Béc phun mưa cánh đập - chỉnh góc

Aladin-121G

25.000  16.000 
Sale!

Béc phun mưa cánh đập - chỉnh góc

Aladin-121Y

25.000  16.000 
Sale!

Béc phun mưa cánh đập - chỉnh góc

Aladin-121B

25.000  16.000 
Sale!

Phụ kiện trung tâm hệ thống tưới

KT-1

200.000  150.000 
Sale!

Béc phun mưa cánh đập - chỉnh góc

Taiwan K-121G

27.000  18.000 
Sale!

Béc phun mưa cánh đập - chỉnh góc

Taiwan K-130

27.000  18.000 

Featured Products Slider

Best Selling Products

Sale!

Béc phun mưa cánh đập - chỉnh góc

Taiwan K-130A

27.000  18.000 
Sale!

Béc phun mưa cánh đập - chỉnh góc

Taiwan K-1602G

30.000  25.000 
Sale!

Béc phun mưa cánh đập - chỉnh góc

Aladin-121G

25.000  16.000 
Sale!

Béc phun mưa cánh đập - chỉnh góc

Aladin-121Y

25.000  16.000 
Sale!

Béc phun mưa cánh đập - chỉnh góc

Taiwan K-121G

27.000  18.000 
Sale!

Béc phun mưa cánh đập - chỉnh góc

Taiwan K-130

27.000  18.000 
Sale!

Béc phun mưa cánh đập - chỉnh góc

Aladin-121B

25.000  16.000 
Sale!

Phụ kiện trung tâm hệ thống tưới

KT-1

200.000  150.000 

Lookbook style

Lookbook style 2

Grid Style

Masonery Style

Phụ kiện trung tâm hệ thống tưới

Venturi 34mm

Phụ kiện trung tâm hệ thống tưới

Venturi 49mm

Phụ kiện trung tâm hệ thống tưới

VENTURI 60mm

Phụ kiện trung tâm hệ thống tưới

VENTURI 90mm

Các loại dây - ống - co - T - nối...

Ống lưới PVC

Các loại dây - ống - co - T - nối...

Ống HDPE 50m

Béc nhỏ giọt - Các loại béc tưới gốc

Béc nhỏ giọt bù áp 4 lít/ h

Mix and match styles

Phụ kiện trung tâm hệ thống tưới

Venturi 34mm

Phụ kiện trung tâm hệ thống tưới

Venturi 49mm

Phụ kiện trung tâm hệ thống tưới

VENTURI 60mm

Phụ kiện trung tâm hệ thống tưới

VENTURI 90mm

Các loại dây - ống - co - T - nối...

Ống lưới PVC

Các loại dây - ống - co - T - nối...

Ống HDPE 50m

Béc nhỏ giọt - Các loại béc tưới gốc

Béc nhỏ giọt bù áp 4 lít/ h