fbpx


Chiều ngày 15/5, Trường ĐH Cần Thơ ký kết hợp tác với Công ty Công nghệ NHONHO một số lĩnh vực tiêu biểu về chuyển giao khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp.

Lễ ký kết giữa Trường ĐH Cần Thơ với Công ty Công nghệ NHONHO về chuyển giao khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Lễ ký kết giữa Trường ĐH Cần Thơ với Công ty Công nghệ NHONHO về chuyển giao khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Cụ thể, trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ thực phẩm, thông tin, tự động hóa, kinh tế, phát triển nông thôn. Theo đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế xã hội cho vùng ĐBSCL. Liên kết hợp tác, trao đổi chuyên gia nhằm tăng cường sử dụng nguồn lực nghiên cứu, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học. Chuyển giao công nghệ của ĐH Cần Thơ vào quá trình sản xuất kinh doanh, phát triển sản phẩm và công nghệ mới của cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Hoàng Bá Nghị, Tổng Giám đốc Công ty Công nghệ NHONHO cho biết, ký kết lần này nhằm giúp Công ty có cơ hội hợp tác với ĐH Cần Thơ để triển khai các đề tài dự án khoa học và công nghệ cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp tỉnh và cấp huyện trong các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, môi trường, phát triển nông thôn và các lĩnh vực khác. Đặc biệt, các dự án chuyển giao ứng dụng khoa học và công nghệ. Ngoài ra, còn triển khai các dự án tư vấn tổng thể về phát triển kinh tế xã hội cho các địa phương trong khu vực ĐBSCL về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, mỗi xã một sản phẩm, chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ.

Về khảo nghiệm, thử nghiệm, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, Công ty phối hợp với Trường ĐHCT rà soát các kết quả nghiên cứu để hỗ trợ các doanh nghiệp nghiên cứu đổi mới công nghệ. Cụ thể, công nghệ chế biến trái cây, nước ép hoa quả, chế biến thực phẩm.

Nguồn

Vật tư nông nghiệp Béc tưới Aladin Béc phun mưa Béc cánh đập Bép phun nước Bét phun nước Béc tưới cây Aladin Béc tưới Đài Loan Béc tưới Taiwan Béc bù áp Béc bọ