fbpx


Người dân tại 18 xã, thị trấn của huyện Xín Mần (Hà Giang) vừa được cấp phát hơn 600 tấn gạo cho công tác bảo vệ và phát triển rừng (BV&PTR).

Người dân thôn Tả Mù Cán, xã Xín Mần, huyện Xín Mần nhận gạo hỗ trợ. Ảnh: Văn Long.

Người dân thôn Tả Mù Cán, xã Xín Mần, huyện Xín Mần nhận gạo hỗ trợ. Ảnh: Văn Long.

Thực hiện Quyết định 803/QĐ-TTg, ngày 6/6/2017 của Chính phủ về hỗ trợ gạo cho công tác BV&PTR tại 6 huyện nghèo tỉnh Hà Giang (giai đoạn 2016 – 2020), UBND huyện Xín Mẫn đã chỉ đạo ngành chuyên môn khẩn trương cấp phát kịp thời cho các đối tượng thụ hưởng theo đúng quy định.

Trên cơ sở Kế hoạch phân bổ của tỉnh Hà Giang, huyện Xín Mần cấp phát gạo hỗ trợ đợt I năm 2020 và cấp bù năm 2016 với hơn 600 tấn gạo; định mức hỗ trợ 20kg/ha cho các hộ, nhóm hộ đang tham gia BV&PTR gần 28.000 ha rừng tại 18 xã, thị trấn.

Để việc cấp phát đảm bảo đúng, đủ và công bằng UBND huyện chỉ đạo ngành chuyên môn phối hợp Chi nhánh Công ty cổ phần lương thực chủ động xây dựng lịch cấp phát gạo tới tận tay các hộ gia đình tham gia bảo vệ và phát triển gần rừng.

Trước đó, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc đã triển khai xuất cấp 2.324 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân thực hiện bảo vệ và phát triển rừng, tại 6 huyện thuộc tỉnh Hà Giang (xuất gạo đợt 1 năm 2020).

Việc cấp phát gạo cho nhân dân bảo vệ môi trường sinh thái và rừng phòng hộ đầu nguồn do Chính phủ cấp nhằm giúp người dân yên tâm lao động, sản xuất, chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đoàn kết cùng nhau tham gia bảo vệ rừng. Góp phần phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.   

Nguồn

Vật tư nông nghiệp Béc tưới Aladin Béc phun mưa Béc cánh đập Bép phun nước Bét phun nước Béc tưới cây Aladin Béc tưới Đài Loan Béc tưới Taiwan Béc bù áp Béc bọ