fbpx


Cục Kiểm lâm, Tổng cục Lâm nghiệp vừa có văn bản gửi Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ chủ động tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Cục Kiểm lâm đề nghị Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai thực hiện. Ảnh: baolamdong.vn.

Cục Kiểm lâm đề nghị Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai thực hiện. Ảnh: baolamdong.vn.

Theo Cục Kiểm lâm, hiện một số địa phương đang trong thời kỳ cao điểm về cháy rừng, hầu hết những diện tích rừng của các địa phương có nguy cơ cháy rất cao, thường xuyên ở cấp IV, cấp V (cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm).

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia và Cục Kiểm lâm, nhiệt độ trung bình trong các tháng 5, 6, 7 năm 2020 phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 1 – 2 độ C.

Để chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra, Cục Kiểm lâm đề nghị Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tham mưu cho chính quyền các cấp chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng theo Chỉ thị số 1299/CT-BNN-TCLN, ngày 21/02/2020 của Bộ NN-PTNT về việc tăng cường các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng. Trong đó cần tập trung vào một số giải pháp chủ yếu sau:

Kiểm tra, rà soát kỹ các phương án, kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng ở các cấp và từng chủ rừng, xác định cụ thể các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao để bố trí các nguồn lực, đảm bảo ngăn chặn và xử lý kịp thời các tình huống mới phát sinh, không để xảy ra cháy rừng và cháy lớn.

Chỉ đạo Hạt Kiểm lâm cấp huyện, hướng dẫn chủ rừng theo dõi thường xuyên thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm tại địa chỉ Website: http://kiemlam.org.vn để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng.

Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo ngay sau khi phát hiện cháy rừng về Cục Kiểm lâm theo quy định tại Thông tư số 25/2019/TTBNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ NN-PTNT Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng, để phối hợp chỉ đạo và huy động lực lượng chữa cháy rừng trong trường hợp cần thiết.

Tổ chức lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, tăng cường tại khu vực có nguy cơ xảy ra cháy rừng và cháy lớn, đảm bảo lực lượng ứng trực 24/24 giờ, đôn đốc các chủ rừng duy trì việc trực, theo dõi hiện trường để kịp thời phát hiện sớm các điểm cháy.

Chủ động xử lý thực bì, đốt trước có kiểm soát, làm giảm vật liệu cháy ở các khu rừng dễ cháy và có điều kiện xử lý, nhưng phải đảm bảo an toàn không để xảy ra cháy rừng. Làm mới, tu sửa đường băng cản lửa, các công trình phòng cháy, chữa cháy rừng ở các diện tích rừng có nguy cơ xảy ra cháy cao.

Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các lực lượng (Kiểm lâm, Công an, Quân đội) trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo đảm lực lượng, vật tư, trang thiết bị và hậu cần theo phương châm bốn tại chỗ.

Phối hợp với cơ quan phát thanh, truyền hình và báo địa phương tăng thời lượng đưa tin dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư về công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Nguồn

Vật tư nông nghiệp Béc tưới Aladin Béc phun mưa Béc cánh đập Bép phun nước Bét phun nước Béc tưới cây Aladin Béc tưới Đài Loan Béc tưới Taiwan Béc bù áp Béc bọ