fbpx
Giảm giá!

Béc phun mưa cánh đập - chỉnh góc

Aladin-121G

25.000  16.000 
Giảm giá!

Béc phun mưa cánh đập - chỉnh góc

Aladin-121Y

25.000  16.000 

Béc nhỏ giọt - Các loại béc tưới gốc

Béc nhỏ giọt bù áp 4 lít/ h

Giảm giá!

Phụ kiện trung tâm hệ thống tưới

KT-1

200.000  150.000 

Các loại dây - ống - co - T - nối...

Ống HDPE 50m

Các loại dây - ống - co - T - nối...

Ống lưới PVC