fbpx


UBND huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) vừa quyết định xử lý tiêu hủy bắt buộc 21 hồ tôm nuôi bị bệnh của 11 hộ nuôi tôm các xã Bình Dương và Bình Chánh.

 Theo dõi kiểm tra sức khỏe tôm nuôi.

 Theo dõi kiểm tra sức khỏe tôm nuôi.

Theo đó, tiêu hủy toàn bộ số tôm thẻ chân trắng đã thả nuôi trong 21 ao nuôi tôm diện tích 49.700m2 của 11 hộ nuôi tôm xã Bình Dương và Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tôm nuôi bị chết được chẩn đoán do vi rút gây bệnh đốm trắng (WSSV) và vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus có gien gây bệnh hoại tử gan tụy cấp tính trên tôm (AHPND) gây ra.

UBND huyện Bình Sơn giao Phòng NN- PTNT huyện chủ trì, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện và UBND các xã Bình Dương, Bình Chánh thực hiện biện pháp tiêu hủy theo đúng quy trình kỹ thuật, khử trùng xung quanh khu vực nuôi và khu vực tiêu hủy; theo dõi và báo cáo biến động dịch tễ của bệnh trước, trong và sau khi tiêu hủy tại khu vực tiêu hủy và vùng nuôi liên quan để kịp thời xử lý khi có dịch xảy ra…

Được biết, các hộ này thả nuôi tôm thẻ chân trắng (nguồn giống tôm từ các tỉnh Bình Định, Bình Thuận, Ninh Thuận) từ ngày 28/2 – 07/4. Từ 15-16/4 tôm tại một số ao của các hộ nuôi tôm bắt đầu xuất hiện bệnh.

Cuối tháng 4/2020, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Bình Sơn và Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành lấy mẫu và gửi Cơ quan Thú y vùng IV (Đà Nẵng) yêu cầu xét nghiệm.

Theo kết quả xét nghiệm của Cơ quan Thú y Vùng IV cho thấy mẫu tôm thẻ chân trắng của các hộ dương tính với vi rút gây bệnh đốm trắng (WSSV) và vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus có gien gây bệnh hoại tử gan tụy cấp tính trên tôm (AHPND).

Nguồn

Vật tư nông nghiệp Béc tưới Aladin Béc phun mưa Béc cánh đập Bép phun nước Bét phun nước Béc tưới cây Aladin Béc tưới Đài Loan Béc tưới Taiwan Béc bù áp Béc bọ