Phụ kiện trung tâm hệ thống tưới

Venturi 34mm

Sale!

Béc phun mưa cánh đập - chỉnh góc

Taiwan K-1601Y

35.000  25.000 

Phụ kiện trung tâm hệ thống tưới

Venturi 49mm

Phụ kiện trung tâm hệ thống tưới

VENTURI 60mm

Sale!

Béc phun mưa cánh đập - chỉnh góc

Taiwan K-121G

27.000  18.000 

Phụ kiện trung tâm hệ thống tưới

VENTURI 90mm

Sale!

Béc phun mưa cánh đập - chỉnh góc

Taiwan K-122G

27.000  18.000 
Sale!

Béc phun mưa cánh đập - chỉnh góc

Taiwan K-130A

27.000  18.000 
Sale!

Béc phun mưa cánh đập - chỉnh góc

Taiwan K-1602G

30.000  25.000 
Sale!

Béc phun mưa cánh đập - chỉnh góc

Aladin-121G

25.000  16.000 
Sale!

Béc phun mưa cánh đập - chỉnh góc

Aladin-121Y

25.000  16.000 
Sale!

Béc phun mưa cánh đập - chỉnh góc

Aladin-121B

25.000  16.000 
Sale!

Phụ kiện trung tâm hệ thống tưới

KT-1

200.000  150.000 
Sale!

Béc phun mưa cánh đập - chỉnh góc

Taiwan K-121G

27.000  18.000 
Sale!

Béc phun mưa cánh đập - chỉnh góc

Taiwan K-130

27.000  18.000